Stabulnieku bibliotēka aicina visu Riebiņu novada bibliotēkas un to lietotājus iesaistīties Vispasaules Drošāka Interneta dienas(11.02.2014) ietvaros akcijā MANA LĀČA/ZAĶA/LELLES...CEĻOJUMS", izveidojot fotoreportāžu un savas mīļākas rotaļlietas acīm paskatoties uz sava pagasta,novada,reģiona, valsts skaistākajām vietām,pievienojot klāt arī sava stāsta komentaru un ievietojot vēstījumu www.draugiem.lv

Ideju,kā to darīt, var pasmelties www.netsafe.lv ieteiktajā mājas lapā LATVIJAS LĀČA CEĻOJUMS: www.latvianbear.wix.com/travelling

 

Akcija noris visu februāra mēnesi!