Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka Jaunajā gadā aizsāk jaunu tradīciju – sumināt savus vietējos pagasta ļaudis viņu dzīves skaistajās jubilejās.

Janvārī bibliotēka piedāvā biogrāfiska satura izstādi, kura veltīta Stabulnieku pagasta iedzīvotājam un Riebiņu novada Dravnieku pamatskolas ilggadējam pedagogam un direktoram Jānim Znotiņam viņa mūža 60.gadu jubilejas, kura apritēja nupat 5.janvārī, ietvaros.