Jaunāka vecuma Stabulnieku bibliotēkas lietotājiem ir iespēja ielūkoties un apbrīnot mākslinieces un daudzu jauku brīnumpasaku autores Margaritas Stārastes(02.02.1914.) krāšņās ilustrācijas un izlasīt arī kādu autores pasaku, kuras pieejamas turpat bibliotēkas telpās izliktajā autores 100 gadu! jubilejai veltītajā izstādē.