Stabulnieku bibliotēka saviem interesentiem,īpaši lasītājiem,visu decembra mēnesi piedāvā iespēju aplūkot,iepazīt un lasīt jaunākos latviešu oriģinālliteratūras darbus, kurus uz laiku Stabulnieku bibliotēka ir saņēmusi kā ceļojošo grāmatu kopas izstādi no Riebiņu novada centrālas bibliotēkas, kura savukārt šo grāmatu kolekciju ir ieguvusi savā īpašumā piedaloties un saņemot atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālas bibliotēkas izsludinātajā projektu konkursā "Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās". Projekta ideja ir darīt pieejamu vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu klāstu publisko bibliotēku lietotājiem.
Grāmatu kopā ir vairāk nekā 70 vērtīgas dažāda satura latviešu autoru grāmatas: N.Ikstenas, Ē.Hānberga, I.Ziedoņa, O.Vacieša, L.Muktupāvelas un citu latviešu literatūras pasaulē pazīstamu un arī jaunākās paaudzes rakstnieku literārie darbi, kā arī audiovizuālie izdevumi par latviešu rakstniekiem.