Pēc bibliotēkas lietotāju lūguma,kas jau ir izveidojusies kā gada nogales tradīcija,Stabulnieku bibliotēka aicina lielos un mazos bibliotēkas lietotājus piedalīties pašdarinātu Ziemassvētku suvenīru izstādē-tirdziņā.