Stabulnieku bibliotēka jūnijā interesentiem piedāvā divas izstādes,kuras veltītas rakstniekiem - jubilāriem.

Viena ir veltīta mūsu pašu tautas rakstnieka Antona Stankeviča (13.06.1928.) 85 gadu jubilejai, bet otra -  pasaules literatūrā populārā vācu rakstnieka Ēriha Marijas Remarka (22.06.1898.) 115 gadu jubilejai.