Izrādās govis var ganīties arī bibliotēkā!

Stabulnieku bibliotēka interesentiem Vasaras Saulgriežu ietvaros piedāvā izstādi GOVJU PARĀDE, kur apskatāmas gotiņas - rotaļlietu un suvenīru kolekcija, kuras īpašniece ir Stabulnieku pagasta Krištobu sādžas "Kliņģerīšu" māju saimniece Lidija Boltā.