...un kļūsti par savas bibliotēkas čaklāko lasītāju!!!

Stabulnieku bibliotēka,noteikti, iesaka saviem jaunākā vecuma lietotājiem lasīt arī vasarā,uzlabojot savu lasīšanas prasmi, attīstot tēlaino domāšanu un izbaudot lasīšanas procesā fantastisku dvēseles piedzīvojumu,lasot interesantu grāmatu.