Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma interesentus,bērnus un jauniešus,aicina noteikti svinēt Vasaras saulgriežus un piedalīties bibliotēkas rīkotajos radošo darbu konkursos MANS VASARAS SAULGRIEŽU VAINAGS (no 10.06. - 29.06.2013.) un MANA VASARAS PUĶE (17.06. - 23.06.2013.)