29.maijā Riebiņu novada Dravnieku pamaskolas 7.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju skolotāju Skaidrīti Ūzuliņu devās uz Tērvetes dabas parku,kur piedalījās Māras Mīkules un rakstnieka Ērika Hānberga grāmatas "Mūsu mazais pārgājiens"atklāšanas svētkos

29.maijā Riebiņu novada Dravnieku pamaskolas 7.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju skolotāju Skaidrīti Ūzuliņu devās uz Tērvetes dabas parku,kur piedalījās Māras Mīkules un rakstnieka Ērika Hānberga grāmatas "Mūsu mazais pārgājiens"atklāšanas svētkos,uz kuriem klase bija aicināta, un sveica arī rakstnieku Ēriku Hānbergu 80 gadu jubilejā klātienē.

Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmata "Mežu zemē Latvijā.Aicinām ceļā!" lieldarba klajā laišanas vasarā 2006.gadā dzima arī ideja par konkursa "Mūsu mazais pārgājiens" izsludināšanu,lai rosinātu bērnus un jauniešus pētīt un atrast sava pagasta vai novada meža,dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iepazīties ar koku daudzveidību,izmantošanas iespējām un mežu nozares uzdevumu Latvijā.

Grāmatā apkopots konkursā iesūtīto darbu bagātīgais un daudzveidīgais klāsts.

Aizvadītā 2012.gada rudenī konkursā piedalījās arī mūsu vietējās Riebiņu novada Dravnieku pamatskolas 7.klases skolēni,kuri izcīnīja godpilno 3.vietu.Arī grāmatā ievietotajās fotogrāfijās ir redzami Dravnieku pamatskolas skolēni,kuri konkursā veiksmīgi ir piedalījušies iepriekšējos gados un jau pamatskolu ir absolvējuši.Grāmatas pēcvārda autore ir Dravnieku pamatskolas skolotāja mag.paed.Skaidrīte Ūzuliņa.