Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmata "Mežu zemē Latvijā.Aicinām ceļā!" lieldarba klajā laišanas vasarā 2006.gadā dzima arī ideja par konkursa "Mūsu mazais pārgajiens" izsludināšanu,lai rosinātu bērnus un jauniešus pētīt un atrast sava pagasta vai novada meža,dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iepazīties ar koku daudzveidību,izmantošanas iespējām un mežu nozares uzdevumu Latvijā.

Grāmatā apkopots konkursā iesūtīto darbu bagātīgais un daudzveidīgais klāsts.