...Stabulnieku bibliotēkā iesākās ar pārrunu brīdi LAICĪGAIS un PĀRLAICĪGAIS,uz kuru Stabulnieku bibliotēkā 22.aprīļa rīta stundā bija pieteikušies vietējās Dravnieku pamatskolas 8.klases skolēni un viņu Literatūras un Latviešu valodas skolotāja.

Skolēni tika iepazīstināti ar Bibliotēku nedēļas tēmu MANTOJUMA SARDZĒ un mudināti pārdomāt,kā viņi katrs pats varētu palīdzēt saglabāt savas dzimtas,sava pagasta un novada,savas tautas senču atstāto kultūras mantojumu un nodot to tālāk nākamajām paaudzēm un,cik tas ir ļoti būtiski un svarīgi.

Pārrunu noslēgumā notika pasakas "Pastaru vējdzirnavu rūķītis"(aut.Biruta Čaunāne) priekšlasījums.