Stabulnieku bibliotēka, kamēr pavasaris vēl zem ziemas baltā sniega deķa snauž, piedāvā interesentiem Stabulnieku pagasta iedzīvotājas un Viduslatgales profesionālās vidusskolas projektu vadītājas Skaidrītes Grigales rokdarbu izstādi. Darbi tapuši Sorosa fonds Latvija projekta „Esam vienoti domās un darbos” ietvaros, un Skaidrīte pati ir šī projekta vadītāja. Uz nodarbībām, apgūt jaunas rokdarbu tehnikas iemaņas, kuras rudens un ziemas vakaros notika Riebiņu novada Dravnieku pamatskolas telpās, tika aicināts ikviens interesents.

Stabulnieku bibliotēkā Sorosa fonds Latvija „Vakara skolā” Skaidrītes darinātie rokdarbi un Mikus Grigaļa lietās vaska sveces būs aplūkojami visu aprīļa mēnesi, un interesenti, ja ir vēlēšanās, tos var arī iegādāties.