....novēl Stabulnieku bibliotēka gan saviem lielajiem un mazajiem lietotājiem, gan interesentiem un ieteic palūkot  pirmssvētku dienās pēc informācijas un pasmelties idejas, kā interesantāk svinēt un pavadīt svētku dienas.