Stabulnieku bibliotēka savus sākumskolas vecuma lietotājus aicina savas e-prasmes šajā nedēļā iemēgināt www.letonika.lv mājas lapā,lasot un klausoties Runājošās pasakas un,pēc veiksmīgas uzdevumu izpildes saņemot arī Runājošo pasaku Karaļa sertifikātu.