....gan lasot tautā ļoti iemīļotās dzejnieces Ārijas Elksnes(1928-1984) dzejas rindas, kuras Stabulnieku bibliotēka saviem interesentiem piedāvā izstadē ES PALIKŠU JUMS NEIZDIBINĀTA, kura veltīta dzejnieces 85 jubilejai, gan ielūkojoties romantiska satura grāmatās Valentīna dienas ietvaros,kuras izliktas izstādē MĪLESTĪBAS GRAMATIKA.