...moderno tehnoloģiju laikmetā nu jau arī drošāka interneta mēnesis.

Stabulnieku bibliotēka bērnus un jauniešus visu februāra mēnesi aicina piedalīties atvainošanās vēstuļu konkursā,Drošāka Interneta dienas(5.februāris) ietvaros, kuras moto šogad ir CIENI SEVI un CITUS INTERNETĀ!