Stabulnieku bibliotēka godina rakstnieci Anitu Liepu(18.01.1928.) skaistajā dzīves jubilejā ar rakstnieces daiļradei veltītu izstādi, kura pieejama bibliotēkas apmekletājiem.