Stabulnieku bibliotēka aicina 2013.gada 18.janvārī, plkst.11:00, Galēnu sporta hallē apmeklēt konferenci,kura tiek rīkota filozofa un dzejnieka, un Galēnu pagasta novadnieka Roberta Mūka 90 gadu jubilejas,kura aprit 14.janvārī, ietvaros.