Stabulnieku bibliotēka piedāvā interesentiem divu ievērojamu personību jubilejām veltītas izstādes: krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam (10.01.1883. - 23.02.1945.) 130 gadu un Galēnu pagasta novadniekam, dzejniekam un filozofam Robertam Mūkam (1923 - 2006) 90 gadu jubilejas ietvaros,kura aprit 14.janvarī.