Stabulnieku bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas jaunas 15 vertīga satura izglītojošas grāmatas, kuras bibliotēka aizvadītā 2012.gada nogalē saņēma saskaņā ar projektu "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai".