Stabulnieku bibliotēka pateicas visiem visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kuri ieradās 24.novembra vakarā uz Stabulnieku Kultūras nama un bibliotēkas kopsadarbībā rīkoto labdarības koncertu DAVĀ IESPĒJU LASĪT

Bibliotēka, tūlīt pēc skolas, ir otra Gaismas pils laukos, kur ikvienam, tur ienākot, ir iespēja kļūt vēl zinošākam, redzīgākam, dzirdīgākam un jūtīgākam, ielūkojoties tur esošajās grāmatās, preses izdevumos un internetā pieejamās informācijas labirintos.

Pašsaprotama lieta, ka, ienākot bibliotēkā, jaunāko ziņu izklāsts, spilgtāko notikumu kaleidoskops un viss par aktuālākajām tendencēm mūsdienu sabiedrības attīstībā, bibliotēkas lietotājam ir pieejams arī jaunākajos preses izdevumos: žurnālos un laikrakstos.

 

Stabulnieku bibliotēka pateicas visiem visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kuri ieradās 24.novembra vakarā uz Stabulnieku Kultūras nama un bibliotēkas kopsadarbībā rīkoto labdarības koncertu DAVĀ IESPĒJU LASĪT, un ziedoja, lai šī iespēja arī tiešām būtu Stabulnieku bibliotēkā nākamajā 2013.gadā, jo par saziedotajiem līdzekļiem, kas ir 89 lati, bibliotēka abonēs preses izdevumus nākamajam gadam. Pēdējos trīs gados bibliotēka spiedīgu finansiālu apstākļu dēļ nevarēja abonēt preses izdevumus vairāk par vienu nosaukumu, kas bija un ir līdz šim Preiļu reģiona laikraksts NOVADNIEKS.

Stabulnieku bibliotēka pateicas arī visiem, kas bija atsaucīgi uz aicinājumu un piedalījās ar saviem priekšnesumiem labdarības koncertā, ziedojot savu laiku un enerģiju, kas būtībā ir arī devums Stabulnieku bibliotēkas attīstībai nākotnē.