...ar šo uzrunu ikviens interesents tika 24.novembra vakarā aicināts uz labdarības koncertu, kuru organizēja Stabulnieku kultūras nams kopsadarbībā ar Stabulnieku bibliotēku, ar mērķi savākt ziedojumus, lai bibliotēka var abonēt presi 2013.gadam, ko Stabulnieku bibliotēka finansiāli spiedīgu apstākļu dēļ jau trīs gadus pēc kārtas nevarēja atļauties.