Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājus, bērnus,pusaudžus un jauniešus Latvijas valsts svētku priekšvakarā aicina izteikt savas domas par to,kādi ļaudis Lavijai ir vajadzīgi,pamatojoties uz Latvijas valsts prezidenta un īstena savas zemes Saimnieka Kārļa Ulmaņa rakstītajām rindām 1914.gadā, kā arī ielūkoties grāmatās par Latviju un latviešu tautu,par Latvijas ļaužu devumu valstij.