19. un 26.oktobra pecpusdienā Dravnieku pamatskolas 1.,2., un 3.klases skolēni kopā ar klašu audzinātājām savu Klases stundu aizvadīja Stabulnieku bibliotēkā,noklausoties pasaku "Lietus un sargi", "Gatavošanās un gaidīšana" un "Tante un atzveltnes krēsls" priekšlašījumus,no rakstnieces Māras Cielēnas pasaku krājuma EŽUĻA PELDRIŅĶIS un Sauteru pasaku krājuma BĒRNU GRĀMATA.

Pārrunu laikā interesanti bija noskaidrot,no kādiem dabas materiāliem vēl var pagatavot lietussargu,kādi ir svētku gatavošanās un gaidīšanas rituāli pie cilvēcēniem un atklājās,ka vienam otru samīļot nemaz nav tik viegli,jo jāpārkāpj kautrīguma un aizvainojuma slieksnim pāri.

Bet praktiskās nodarbes laikā bija iespēja pagatavot no krāsaina papīra savdabīgus svētku karodziņus.