Stabulnieku bibliotēka interesentiem piedāvā ielūkoties mūsdienu laika savdabīgās rakstnieces INGAS ĀBELES literārajā daiļradē, palūkojot pēc rakstnieces radītajiem literārajiem darbiem izstādē,kura veltīta autores 40 gadu jubilejai.