Arī Stabulnieku bibliotēka beidzot ir saņēmusi lasīšanas veicināšanas programmas visā Latvijā BĒRNU ŽŪRIJA grāmatas

Arī Stabulnieku bibliotēka beidzot ir saņēmusi lasīšanas veicināšanas programmas visā Latvijā BĒRNU ŽŪRIJA grāmatas, kuru saņemšana pārpratuma dēļ bija aizkavējusies. Un nu bibliotēka savus lasītkāros bērnus, pusaudžus un jauniešus aicina nekavēties un pēc iespējas ātrāk pieteikties par ekspertiem savas vecuma grupas grāmatām, kuras jāizlasa. Stabulnieku bibliotēka atgādina, ka šo grāmatu lasīšana un vērtēšana ir nopietns darbs, kura rezultātā tiek attīstītas lasīšanas iemaņas, sava personīgā gaume lasāmvielas izvēlē, domāšana un emocijas, tiek iepazīta pašmāju un ārzemju autoru, kas raksta bērniem un jauniešiem, daiļrade, kura turklāt ir jānovērtē.

Ir taču stilīgi lasīt grāmatas, paplašinot savu redzesloku, kļūstot zinošākam, veidojot sevi par personību ar savu viedokli, par kuru var pastāvēt. Un vēl stilīgāk ir, ja ar savu lasīsītprieku var likt arī saviem draugiem un vienaudžiem pievērsties grāmatu pasaulei, un brīvajā laikā kopā esot bīdīt interesantas diskusijas par izlasīto, par gūtajām atziņām un vērtībām. Iespējams, lasot un vērtējot sabiedrībā atzītu autoru darbus, ar laiku arī pašiem būs vēlme sākt rakstīt, tādējādi no lasošā eksperta kļūstot par rakstnieku. IZVĒLIES un PAMĒĢINI, jo VISS IR IESPĒJAMS!

Stabulnieku bibliotēka ir ļoti pateicīga par jaunieguvumiem, interesantām, vērtīgām, mūsdienu sabiedrības bērniem un jauniešiem domātajām grāmatām, kuras pievienosies bibliotēkas krājumam, jo īpaši tāpēc, ka pēdējo triju gadu laikā, finansiālo apstākļu dēļ, bibliotēkas krājums ar jaunumiem bērniem un pusaudžiem nav papildināts.