Pašus jaunākos bibliotēkas lietotājus kopā ar saviem vecākiem un vecvecākiem Stabulnieku bibliotēka aicina ielūkoties stāstu,pasaku un teiku grāmatās,kuras pieejamas izstādē RUDENS un ZIEMA - STĀSTU,PASAKU un TEIKU LAIKS,kā arī bibliotēkas krājumā vispār.