Augusta mēneša nogalē,29.augustā Stabulnieku bibliotēkas darbinieki kopā ar citiem Preiļu reģiona bibliotēku darbiniekiem un saviem kolēģiem piedalījās izbraukuma seminārā

Augusta mēneša nogalē,29.augustā, Stabulnieku bibliotēkas darbinieki kopā ar citiem Preiļu reģiona bibliotēku darbiniekiem un saviem kolēģiem piedalījās izbraukuma seminārā,gūstot jaunus iespaidus un idejas Riebiņu novada Galēnu, Gulbenes pilsētas,Stāmerienes un Jaunalūksnes bibliotēkās,pie reizes arī iepazīstot un apskatot Gulbenes un Alūksnes pilsētu ieverojamākās vietas un apskates objektus un izstaigājot Stāmerienes muižas takas. 

Izbraukuma semināri vienmēr ir atstājuši lielākus vai mazākus iespaidus par redzēto  citās Latvijas bibliotēkās,rosinot pēc tam ieviest darba procesā atsvaidzinošas inovācijas uz vietām.