Stabulnieku bibliotēka popularizē atbilstoši gadalaikam bibliotēkas krājumos esošās grāmatas un citus iespieddarbus par konservēšanas,kulinārijā izmantošanas un cita veida iegūtās jaunās ražas lietošanas un saglabāšanas pasākumiem,kas šobrīd ir jo īpaši aktuāli.