Stabulnieku bibliotēka piedāvā izstādi KĀZU LAIKS, jo nereti jaunie pāri vasaras otru pusi pēc Jēkabiem un rudens sākumu izvēlas,lai slēgtu laulības.Izstādē pieejami iespieddarbi,kuros ir bagātīga informācija par kāzu tradīcijām.