Lai būtu vēl mājīgāka telpa un ērtāka pārvietošanās pa to, un pārskatāmāks grāmatu krājuma klāsts bērniem un jauniešiem

Lai būtu vēl mājīgāka telpa un ērtāka pārvietošanās pa to, un pārskatāmāks grāmatu krājuma klāsts bērniem un jauniešiem, Stabulnieku bibliotēkas telpā,kur bieži kavējas jaunākā vecuma bibliotēkas apmeklētāji,atkal tika pārbīdītas mēbeles.Izmaiņas ir arī grāmatu izkartojumā plauktos,ertākai parskatāmībai.

Bibliotēka labprāt gaidīs atsauksmes no saviem apmeklētājiem attiecībā uz šīs vasaras pārkārtošanos.