Stabulnieku bibliotēka ir nosūtījusi pieteikumu lasīšanas veicināšanas programmas BĒRNU ŽŪRIJA 2012 projektu konkursam ar cerību

Stabulnieku bibliotēka ir nosūtījusi pieteikumu lasīšanas veicināšanas programmas BĒRNU ŽŪRIJA 2012 projektu konkursam ar cerību,ka šī programma atkal atgriezīsies kā lasīšanu veicinoša tradīcija Stabulnieku bibliotēkā.

Stabulnieku bibliotēkā finansiālo apstākļu dēļ pēdējo divu gadu laikā lasīšanas veicināšanas programmā BĒRNU ŽŪRIJA  bija pārtraukums,jo nebija finansiālo līdzekļu par ko iegādāties kolekcijas grāmatas.

Šogad Stabulnieku bibliotēka pieteikumā ir lūgusi atbalstu visas kolekcijas iegādei.