Bibliotēku Nedēļas laikā(no 23.- 28.aprīlim) Stabulnieku bibliotēka aicināja savus lielos un mazos lietotājus izteikt savas domas par to,kas viņuprāt ir bibliotēkas vertība.

Bibliotēku Nedēļas laikā(no 23.- 28.aprīlim) Stabulnieku bibliotēka aicināja savus lielos un mazos lietotājus izteikt savas domas par to,kas viņuprāt ir bibliotēkas vertība.

Viedokļi ir dažādi arī vertību kritērijos,kas attiecas uz bibliotēku vidi.Vairākums uzskata,ka bibliotēkas vertība ir dažāda veida informācija,kura ir brīvi un bez maksas pieejama,kādam vertība ir bibliotēkas telpu mājīgums un labvēlīgā gaisotne,bet vēl pāris aptaujāto uzskata,ka Stabulnieku bibliotēkas vertība esot foršās bibliotekārītes ar saprotošo un labvēlīgi noskaņoto attieksmi pret bibliotēkas apmeklētājiem.

...un foršās bibliotekārītes pateicas saviem apmeklētājiem par atsaucību Stabulnieku bibliotēkas vērtību noskaidrošanā un,protams,par jaukajiem vārdiem un komplimentiem,bet galvenais - par uzticību savai bibliotēkai,jo kas gan būtu bibliotēka bez saviem apmeklētājiem,kuriem būtībā tā arī kalpo!