Stabulnieku bibliotēka arī pieugušos bibliotēkas apmeklētājus aicina sarosīties uz dārza darbiem,piedāvājot attiecīga satura literatūru izstādē UZ DĀRZU.