Pavasaris ir atgriezies, Lieldienas ir nosvinētas un Stabulnieku bibliotēkā ir atlidojuši un uz kādu laiku(līdz 30.aprīlim)

Pavasaris ir atgriezies, Lieldienas ir nosvinētas un Stabulnieku bibliotēkā ir atlidojuši un uz kādu laiku(līdz 30.aprīlim) apmetušies putni no jaunākā vecuma bibliotēkas lietotāju fantāzijas zemes.

Bibliotēka pateicas Armandam Čaunānam,Justīnei Brūverei,Sintijai Mičulānei,Melitai Sirmai,Samantai Čaunānei,Valteram Grigalim par piedalīšanos bibliotēkas rīkotajā radošo darbu izstadē PUTNI MŪSU FANTĀZIJAS LIDOJUMĀ.