....tika aizvadīta Stabulnieku bibliotēkā 29.martā E-prasmju nedēļas ietvaros, kurā paši jaunākie bibliotēkas lietotāji tika mudināti izmantot citas i-nerta iespējas,izņemot datorspēļu spēlēšanu, kā piemēram,noderīgas un izglītojošas informācijas meklēšanu uzziņu mājas lapās www.letonika.lv, www.google.lv, kā arī parādīt prasmi darboties ar datoru,uzzīmējot katrs savu Lieldienu zaķi.