...šajā izstādē idejas pavasara Saulgriežu krāšņākai sagaidīšanai var smelties Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji un citi interesenti.