Ar šo izstādi Stabulnieku bibliotēka savus lietotājus aicina atsaukt atmiņā ziemas gadalaikam tik raksturīgo sniega izjūtu, kura šajā gadā gan ir tikko jūtama, bet lasot piedāvāto literatūru par šo tēmu, tā atkal var kļūt aktuāla.