Stabulnieku bibliotēka pateicas visiem čaklajiem zīmētājiem, kuri atrada laiku, lai rosinātu savu iztēli vai ieskatītos kādā pasaku grāmatā

Stabulnieku bibliotēka pateicas visiem čaklajiem zīmētājiem, kuri atrada laiku, lai rosinātu savu iztēli vai ieskatītos kādā pasaku grāmatā un uzzīmētu SAVA RŪĶĪŠA portretu: Justīnei Brūverei, Atim Balodim, Mārtiņam Dambam, Guntai Indānei, Lienei Kuprai, Sintijai Mičulānei, Armandam Čaunānam, Valteram Grigalim, Evitai Brokai, Atim Ivanovam, Aijai Balckarei-Kalniņai, Santai Cakulei, Melitai Sirmai un Ivaram Cīrulim.

Zīmēto Rūķu portretu galerija vēl jau kādu laiku bibliotēkā būs skatāma, kā arī to var apskatīt iemūžinātu video.