25.decembra vakarā Stabulnieku bibliotēkā kopā pulcējās tie jaunieši - rūķīši un viņu draugi, kuri labprāt atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus, konkursus un arī ikdienā čakli rosās, kā piemēram, uz svētkiem sagādājot bibliotēkai eglīti(Gunta Indāne), izrotājot telpas ar pašu darinātām svētku rotām(Gunta Indāne un Liene Kupra), veicot fotokorespondenta pienākumus pasākumos(Liāna Cvetkova) un tamlīdzīgi.Un ir vārdos neaprakstāms prieks, ka viņi mums ir! Īpašs paldies pašiem aktīvākajiem: Aijai Balckarei-Kalniņai,Liānai Cvetkovai,Guntai Indānei,Atim Ivanovam,Lienei Kuprai, Valērijai Vinogradovai, Evitai Brokai,Mikum Grigalim, Kristiānai Raubiško.

Pasākuma gaitā risinājās sarunas par rūķiem, par svētku tradīcijām, eglītes rotāšanu, tika izlozētas pašu rūķu sarūpētās dāvanas no dāvanu maisa, un kaut ko no tā visa nobildēja rūķīte Liāna.