Amandai Anusānei, Mikum un Skaidrītei Grigaliem, Karīnai un Liānai Cvetkovām, Sintijai Mičulānei, Leontīnei Paldiņai,

....Amandai Anusānei, Mikum un Skaidrītei Grigaliem, Karīnai un Liānai Cvetkovām, Sintijai Mičulānei, Leontīnei Paldiņai, Viktorijai Vinogradovai, Atim Balodim, Mariannai Catlakšai, Baibai Maliņai, Ingūnai Briškai, Vikentijam Trafimovam, Emīlam Elstam par atsaucību bibliotēkas rīkotajā pasākumā, pašdarinātu Ziemassvētku dāvanu izstādē-tirdziņā.