Ar izstādi PĀRDOMU BRĪDĪ...Stabulnieku bibliotēka aicina ielūkoties garīga satura grāmatās un Adventa laikā padomāt, kā mēs varam ikdienā darīt laimīgu sevi, sirdscilvēkus un blakuscilvēkus.