...Katolisko baznīcu un tās nākotni,lasot Pētera Zēvalda uzrakstīto grāmatu-interviju PASAULES GAISMA,kuru Stabulnieku bibliotēka saņēmusi kā kārtējo dāvinājumu no Vidsmuižas Svētā Gara Romas Katoļu baznīcas priestera Česlava Mikšto.