....var no jauna gūt lasot un pārlasot latviešu tautas dižās rakstnieces Annas Brigaderes literāros darbus:dzeju,stastus,tēlojumus,romānus,kuri pieejami interesentiem Stabulnieku bibliotēkā izstādē PĒTĪJIET MANUS DARBUS NEVIS MANU DZĪVI,kura veltīta rakstnieces 150 gadu jubilejai.