Un uz to arī aicina Stabulnieku bibliotēka, rīkojot dzejoļu lasīšanas pēcpusdienu AR DZEJOLI KABATĀ 30.semtembrī uz plkst. 15.00, dzejas dienu mēnesi noslēdzot.

Uz pasākumu jāierodas ar vienu,pēc izvēles, sava mīļākā autora dzejoli vai pat pašsacerētu dzejoli kabatā, kurš būs skaļi, skaisti un izteiksmīgi jānolasa pasākuma laikā.

Interesenti tiek lūgti savu dalību pieteikt līdz 28.septembrim!