Saskatīt skaisto dabā,cilvēkā,priekšmetos,mākslā,domās un darbos aicina Stabulnieku bibliotēka ar izstādi, kura veltīta VISPASAULES SKAISTUMA DIENAI 9.septembrī.

Skaistas domas, skaisti darbi,skaisti paši - un skaistāka paSaule kļūst!