Kāpēc Latviju dēvē par mežu zemi?Kā mūsu valstī attīstās mežu nozare?Kad notiek mežu dienas?Uz šiem un citiem ar mežiem saistītiem jautājumiem atbildes sniedz izstāde 2011.GADS - STARPTAUTISKAIS MEŽU GADS, kurā ielūkoties piedāvā Stabulnieku bibliotēka.