Stabulnieku bibliotēkas darbinieki Zane Pauniņa un Biruta Čaunāne pēc Stabulnieku kultūras nama vadītājas Vitas Balodes ierosinājuma

Stabulnieku bibliotēkas darbinieki Zane Pauniņa un Biruta Čaunāne pēc Stabulnieku kultūras nama vadītājas Vitas Balodes ierosinājuma pievienojas viņai un 13.jūlija pēcpusdienā iemēģina roku siena skulptūru veidošanā, Siena un piena festivāla dienu ietvaros, kuras līdz 23.jūlijam noris Riebiņu novadā.