Iesaistīties lasīšanas procesā arī šovasar kopā ar košļājamo gumiju BUBBLICIOUS bērnus un jauniešus aicina Stabulnieku bibliotēka, tāpat kā citas Latvijas publiskās bibliotēkas, kurās ir jaunakā vecuma lietotāji

Iesaistīties lasīšanas procesā arī šovasar kopā ar košļājamo gumiju BUBBLICIOUS bērnus un jauniešus aicina Stabulnieku bibliotēka, tāpat kā citas Latvijas publiskās bibliotēkas, kurās ir jaunakā vecuma lietotāji.

Gluži tāpat kā aizvadītajā vasarā, arī šajā lasīšanas vecināsanas konkurss ar BUBBLICIOUS noris no 1.jūnija līdz 31.augustam un par katru izlasīto gramatu lasītājs pretī saņem Bubblicious košļājamo gumiju.

Bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties arī papildus aktivitātēs ar BUBBLICIOUS, tas ir uzpūst vislielāko burbuli no BUBBLICIOUS,to nofotogrāfēt un nosūtīt akcijas rīkotājiem, kā arī var uzrakstīt un ilustrēt domrakstu par KRĀSAINĀ BURBUĻA BURVESTĪBĀM.